Hinnad

HINNAD (Loeng toimub eesti keeles)


"B" kategooria PAKETT I *  
310.-  €
Meditsiinilise esmaabi andmise kursus 35.-    €
Lisa sõiduõpe tund (45 min.)  15.-    €
B-kategooria lõppastme koolitus "Libedasõit"
120.-    
Korduv teooria eksam koolis 10.-   
Korduv sõidueksam koolis 17.-   
Juhi algastme libedasõidu riskivältimise koolitus 75.-    €
Juhi algastme pimeda aja koolitus 50.-    €
Konsultatsioon Tasuta

On võimalus järelmaksuks.350 eur

Hind sisaldab 25 teooriatundi ja 21 sõidutundi
Autokoolile tuleb tasuda teooriatundide eest. 
- 140 € (teooria eest) tuleb maksta 3. tööpäeva jooksul peale kursuse algust.

Sõidutundide eest 210 € (sõidutund on 45 min ja maksab 10 €) tuleb maksta otse sõiduõpetajale sularahas või pangaülekandega. Sõidueksami maksumus on 15 € (22. sõidutund). Korraga saab tasuda nii ühe kui ka mitme (näiteks 5) tunni eest.Maksuamet maksab autokoolile teostatud maksetest tagasi 21%.

See pakett sobib neile, kes eelistavad lihtsust ja mugavust!
Kooliteooriaeksami tegemine on tasuta, kui eksam sooritatakse vastavalt õppekavale – st teooriaeksam kursuse viimasel päeval.

Lisakulutused:

ARK riigilõiv – 90.-€
Riigilõiv tuleb maksta enne ARK-s eksamile registreerimist.

“B” kategooria põhikursus

"B" kategooria kursus sisaldab 25 akadeemilist tundi (25x45 min) teoorialoenguid ja 22 praktilise sõidu õpet (1 õpe 45 minutit). Sõidupraktika algab nädal pärast teooriakursuse algust. Minimaalne õppe kestus on 6 nädalat. Koolis on võimalus omandada õppematerjali (Liikluseeskirjad ja testide kogumik) – komplekti hind on 40.- €

Kooli astumisel väljastatakse õpilasele õppekaart (vaja foto 5×4 cm), mis kehtib dokumendina õppe ajal mehhaaanilise liiklusvahendi juhtimisel.

Teooriakursuse lõppemisel on vaja anda eksam, 60 küsimust liikluseeskirjade tundmisest – maksimaalne vigade arv on 6.
 

Lõppastme koolitus “LIBEDASÕIT”


Kursuse peab läbima juht, kellel on juba esmane juhtimisõigus. Kahe aasta vältel peale esmaste juhilubade saamist, tuleb see vahetada alaliseks juhiloaks. Kursuse õppemaht on 4 tundi teooriaõpet ja  3 õppesõidu korda.

Lõppastme koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine. Lõppastme koolitus tuleb läbida esmase juhiloa kehtivuse ajal.

B-kategooria lõppastme koolitus koosneb:

4-st teooriatunnist (4 x 45 min) ja 3-st sõidukorrast (3 x 45 min) libedarajal. Teoorialoengus lepitakse täpsemalt kokku sõidutundide ajagraafik.

Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõidukijuhi juhtimisõigus olla liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud. Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb ARK-s sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.

Teoorialoengutel ja kõikides sõidutundides peab õpilasel kaasas olema:

* juhiluba (ka kehtetu)
* mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus
* isikut tõendav dokument

Pärast koolituse läbimist tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele kanne lõppastme koolituse läbimise kohta. Kui mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus on kaduma läinud, siis saab taotleda duplikaati autokoolist. Olles läbinud lõppastmekoolituse võib dokumendid esitada ARK büroosse üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppu. ARK-le tuleb esitada: mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, esmased juhiload, tervisetõend (mitte vanem kui kaks aastat).
 

Juhiluba – see on asi, mis on vajalik alati. Tähtis on vaid õigesti valida autokool.