Isikuandmete töötlemine

Siit leiad teabe selle kohta, kuidas me töötleme Sinu isikuandmeid ning tagame nende kaitse, sealhulgas kui kasutad meie teenuseid domeenil https://www.autokooldrive.ee/

Sinu andmete vastutav töötleja on:
Autokool Drive OÜ
Reg.nr: 11901976
Jur.aadress: Virbi 7-51, Tallinn, 13629
Telefon: 55607792
E-post: info@autokooldrive.ee

Milliseid andmeid ja kuidas me kasutame?
Selleks et Sulle teenuseid osutada ning et Sinuga vajadusel seotult teenuse osutamisega kontakteeruda, küsime Sinult Sinu kohta järgmised andmed:
– ees- ja perenimi,
– e-posti aadress,
– telefoninumber
– vajadusel muud teenuse osutamisega seotud andmed.

Andmete kasutamine otseturunduseks
Sinu nõusolekul kogume ja säilitame otseturunduse eesmärgil kasutamiseks Sinu ees- ja perenime ning kontaktandmed.
Kui saadame Sulle teavet Autokool Drive OÜ pakkumiste, kampaaniate, ürituste ja muude tegemiste kohta, siis kasutame Sinu eelistuste kohta kogutud teavet, et suunata Sulle just oma neid teenuseid ja teavet, mille vastu Sul võiks enim huvi olla.
Juhime tähelepanu, et Sul on võimalik igal ajal loobuda oma otseturunduseks antud nõusolekust, kirjutades meile info@autokooldrive.ee või klikates vastavale lingile meie otseturunduse e-kirjas.

Andmete kasutamine teenuste osutamisel
Oleme võtnud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed Sinu andmete kaitseks igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: sh isikuandmete ebaseaduslik muutmine, hävitamine, avalikustamine ja vargus.
Ettevõttesiseselt on ligipääs Sinu andmetele vaid isikul, kes vajab seda Sulle teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks. Näiteks veebilehe külastajate statistilistele andmetele pääsevad ligi töötajad, kes vastutavad veebilehe analüüsi ja arendamise eest.
Me ei jaga Sinu andmeid kolmandate isikutega, v.a kui:
• meil on andmete jagamiseks kolmanda isikuga Sinu nõusolek;
• see on vajalik Sulle teenuse osutamiseks;
• andmete jagamine kolmanda isikuga on meile kohustuslik tulenevalt seadusest.
Oleme sõlminud kolmandate isikutega, kes Sulle teenuse osutamiseks Sinu isikuandmeid töötlevad, isikuandmete töötlemise lepingu tagamaks Sinu andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja andmete töötlemine vaid õiguspärastel eesmärkidel ja alustel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on turundus- ja IT-partnerid, samuti raamatupidamisteenuse osutajad, kes asuvad Euroopa Liidus või tagavad Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse nõuete täitmise.
Nii näiteks pakub Google Analytics’it Google Inc (USA ettevõtja), kellel on ligipääs andmetele, mis on kogutud Google Analytics’iga. Google Inc on ühinenud Euroopa Liidu ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete Euroopa Liidu ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et teenus vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusnõuetele. Vt täpsemalt siit.