B kategooria

Autokool Drive pakub Teile võimalust läbida autosõidukoolituse, et omandada juhiluba B-kategooria sõiduki juhtimiseks.

Te olete 15 ja pool aastat vana ning soovite juhtida autot? Sellisel juhul on B-kategooria juhiluba Teie käeulatuses.

“B” kategooria põhikursus

“B” kategooria kursus sisaldab 25 akadeemilist tundi (25x45 min) teoorialoenguid ja 21 praktilise sõidu õpet (1 õpe 45 minutit). Sõidupraktika algab nädal pärast teooriakursuse algust. Minimaalne õppe kestus on 6 nädalat.

Kooli astumisel väljastatakse õpilasele õppekaart, mis kehtib dokumendina õppe ajal mehhaaanilise liiklusvahendi juhtimisel.

Teooriaeksam tuleb sooritada teooriakursuse lõppetamisel. 60 küsimust, maksimaale vigade arv on 6.

B-kategooria sõidukid on

  • sõidukid, mille täismass ei ületa 3500 kg ja milles on 1+7 kohta;
  • kerghaagisega;
  • Lisaks võimaldab B-kategooria juhiluba juhtida B1 ja AM (mopeed) kategooria sõidukeid.

Isikud vanuses 16-18-aastat võivad läbida Drive Autokoolis koolituse, et saada esmane, piiratud juhtimisõigusega juhiluba B-kategooria sõiduki juhtimiseks.

Lõppastme koolitus:

  • Kursuse peab läbima juht, kellel on juba esmane juhtimisõigus. Kahe aasta vältel peale esmaste juhilubade saamist, tuleb see vahetada alaliseks juhiloaks. Kursuse õppemaht on 4 tundi teooriaõpet ja 3 õppesõidu korda.
  • Lõppastme koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine. Lõppastme koolitus tuleb läbida esmase juhiloa kehtivuse ajal.

B-kategooria lõppastme koolitus koosneb:
4-st teooriatunnist (4 x 45 min) ja 3-st sõidukorrast (3 x 45 min) libedarajal. Teoorialoengus lepitakse täpsemalt kokku sõidutundide ajagraafik.

Autokooli reeglid

Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõidukijuhi juhtimisõigus olla liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud. Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb MNT-s sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.

B kategooria õppetöö

Õppetöö toimub vastavalt B-kategooria mootorsõidukijuhtide riiklikule õppekavale. B-kategooria sõidukijuhi koolitus (esmaõpe) jaguneb alg- ja lõppastme koolituseks. Esmaõppe eriliigiks on ettevalmistamine B-kategooria piiratud juhtimisõiguse saamiseks.

Liiklusteooria- ja sõidutunnid toimuvad vaheldumisi. Enne sõidutundide alustamist väljastatakse Teile koolist allkirja vastu õpingukaart, õpetaja märgib õppesõidu kuupäeva ja sõidukordade arvu. Õpingukaart on ka Teie juhtimisõigust tõendavaks dokumendiks õppesõidu ajal.
Õpingukaardi kaotamisel tuleb Teil taotleda dublikaat, mille väljastamine maksab 10 eurot.

Kui kohustuslike sõidukordadega vajalikku vilumist iseseisvaks liiklemiseks ei saavutata, on võimalik võtta lisatunde.

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal sõidutundi minna, tuleb sellest sõiduõpetajale teatada hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17-ni.

Vastasel korral tuleb arvestada sellega, et kokkulepitud ja sõitmata jäänud õppesõidu korrad tuleb siiski kinni maksta.

Autokoolid viivad läbi lõppastme koolitusi

Selleks, et mootorsõiduki juht saaks esmase juhiloa asemel püsiva juhiloa, peab juht läbima lõppastme koolituse. Lõppastme koolitust viivad Eestis läbi autokoolid, sh autokool Drive, kuhu on õppima oodatud nii senised kui ka uued õpilased!
Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning saavutada iseseisva juhina piisav liiklemise vilumus, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks. Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe lõppastme kestus on 23 kuud. Lõppastme koolitus tuleb läbida enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu .

B-kategooria auto piiratud juhtimisõiguse omaja peab läbima lõppastme koolituse siis, kui ta on vahetanud piiratud juhtimisõiguse juhiloa esmase juhiloa vastu.

Teoorialoengutel ja kõikides sõidutundides peab õpilasel kaasas olema:
* juhiluba (ka kehtetu)
* mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus
* isikut tõendav dokument

Pärast koolituse läbimist tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele kanne lõppastme koolituse läbimise kohta. Kui mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus on kaduma läinud, siis saab taotleda duplikaati autokoolist. Olles läbinud lõppastmekoolituse võib dokumendid esitada MNT büroosse üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppu. MNT-le tuleb esitada: mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, esmased juhiload, tervisetõend (mitte vanem kui kaks aastat).

Kui Te soovite omandada mootorsõiduki juhtimise oskusi, siis autokool “Drive” on parim valik Teie eesmärgi saavutamisel.

Kursustele registreerimine

Eestikeelne grupp

Vali kursus (nõutav):

Регистрация на русском
Registration in english