Pimeda aja koolitus

Pimeda aja koolitus – see on osa autokooli B kategooria põhiprogrammist. See koolitus hõlmab mitmeid olulisi aspekte, mis aitavad juhtidel sõita pimedas ja muutlikes ilmastikuoludes, tagades nii nende endi kui ka teiste liiklejate turvalisuse.

Pimedal ajal autojuht peab olema teadlik võimalikest ohtudest ja ohtlikest olukordadest ning olema nendeks valmis.Pimeda aja koolitus aitab suurendada nende teadlikkust ja oskusi, et vältida õnnetusi ja tagada turvalisus.

N

Nägemine ja valgustus: Õpetatakse, kuidas valgustus mõjutab nähtavust ja kuidas valida õiget tüüpi tuled vastavalt teeoludele. Juhtidele selgitatakse, kuidas erinevad valgusallikad (nt tänavavalgustus, vastutulevad autod) võivad nägemist mõjutada ning kuidas nendega õigesti toime tulla.

N

Ohutu sõidustiil: Õpitakse kohandama sõidukiirust vastavalt teeoludele, eriti halva nähtavuse korral. Rõhutatakse pikivahet ja kuidas ennetada ootamatuid olukordi, mis võivad tekkida pimedas sõites.

N

Võimalikud ohuolukorrad: Käsitletakse erinevaid ohtlikke olukordi, millega autojuht võib pimedas kokku puutuda, näiteks loomade ilmumine teele, libe tee pind vihmasel või jäisel ilmal, halb teevalgustus ja muud sarnased situatsioonid. Õpetatakse, kuidas ennetada ja reageerida nendele olukordadele ohutul viisil.

Pimeda aja koolitus – simulaator broneerimine

Teisipäeval koolitus toimub ainult eesti ja vene keeles.
Kolmapäeval ja reedel koolitus toimub ainult inglise ja vene keeles.

Turvakood:
security code
Palun sisesta turvakood:

Saada

Pimeda aja koolitus